Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 28 września 2022 r.

RK
15 września 2022

Zarząd ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. Lecha Bądkowskiego nr 24 B lok.6 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918259 niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej, na dzień 28 września 2022 roku, na godzinę 10.30. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Binkowskiego w Gdańsku przy ulicy Jana Uphagena nr 21 lok.3.

Wyróżnione wpisy