Raport bieżący ESPI 2 - umowa kredytowa

RK
27 stycznia 2023

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na ocenę sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.

Na warunkach określonych w umowie, PKO BP SA udziela Spółce kredytu inwestycyjnego MSP w kwocie 9 200 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych zero groszy). Kredyt zostanie przeznaczony na zakup nieruchomości gruntowych, zabudowanych zespołem budynków magazynowych z częścią biurowo-socjalną, tj.: budynkiem magazynowym wysokiego składowania oraz budynkiem magazynowym z częścią socjalno-biurową zlokalizowanych w Gdańsku.

Wyróżnione wpisy