Robert Dąbrowski
Robert Dąbrowski
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu. Założyciel i obecnie główny akcjonariusz ROBS GROUP LOGISTIC S.A. W branży logistycznej pracuje od 15 lat, posiada doświadczenie i kompetencje projektowania, wykonawstwa i  doradztwa technicznego przy pracach dotyczących montaży, przebudowy i optymalnego wykorzystania powierzchni magazynowych wysokiego składowania. W trakcie kariery zawodowej przeprowadził z sukcesem kilkaset projektów wdrożeń dla największych firm z branży logistycznej. 

Zbigniew Dąbrowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Dąbrowski jest ojcem Pana Roberta Dąbrowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta, i akcjonariusza posiadającego 48,3% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Zbigniew Dąbrowski posiada wykształcenie zawodowe techniczne, w latach 2016 – 2020 wspólnik komplementariusza poprzednika prawnego Emitenta i wiceprezes zarządu komplementariusza. Pan Zbigniew Dąbrowski od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w realizacji działalności operacyjnej Emitenta, wspierając fachową wiedzą i kompetencjami przy wykonawstwie dla największych klientów.

Sławomir Dąbrowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Sławomir Dąbrowski jest bratem Pana Roberta Dąbrowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta i akcjonariusza posiadającego 48,3% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wykształcenie średnie, ogólne. Pan Sławomir Dąbrowski zatrudniony jest na umowę o pracę w ROBS GROUP LOGISTIC S.A. i jest liderem montaży, tj. odpowiada za wykonawstwo największych zleceń i kontraktów Emitenta na rynku szwedzkim. Pan Sławomir Dąbrowski jest kluczową osobą dla Emitenta pod względem rozwoju działalności operacyjnej.

Jarosław Mizera
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe magisterskie, ekonomiczne. Pan Jarosław Mizera jest ekspertem z zakresu organizacji i przeprowadzania procesów emisji papierów wartościowych oraz wprowadzania ich do obrotu giełdowego (Rynek Regulowany, NewConnect, Catalyst). Posiada wieloletni staż pracy w na rynku kapitałowym, przede wszystkim w domach maklerskich, ale również u autoryzowanych doradców NewConnect. Zasiadał w radach nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Ma wieloletnie doświadczenie w kontaktach z instytucjami rynku kapitałowego. Brak powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jadwiga Dąbrowska
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie zawodowe, techniczne. Pani Jadwiga Dąbrowska jest  matką Pana Roberta Dąbrowskiego Prezesa Zarządu  i akcjonariusza posiadającego 48,3% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pani Jadwiga Dąbrowska  wspiera Emitenta w obszarze organizacyjnym.

Ewelina Kolasa Kłosowska
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe, politologia. Pani Ewelina Kolasa – Kłosowska jest ekspertem z zakresu rachunkowości, certyfikowaną księgową IFAC. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu i ocenie sprawozdań finansowych oraz doradztwa podatkowego. Pani Ewelina Kolasa – Kłosowska prowadzi własną działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG. Brak powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Walne zgromadzenia

  • 27 cze 2024 Zwyczajne walne zgromadzenie
  • 28 cze 2023 Zwyczajne walne zgromadzenie
  • 13 lut 2023 Nadzwyczajne walne zgromadzenie
  • 06 lut 2023 Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kontakt w sprawie Walnych Zgromadzeń