Robs Group Logistic S.A.

Robs Group Logistic S.A.
 • Siedziba: Polska
 • Adres: ul. Budowlanych 15E 80-298 Gdańsk
 • Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego
 • KRS: 0000918259
 • REGON: 363621755
 • NIP: 5932602993

Profil działalności

ROBS GROUP LOGISTIC S.A. prowadzi działalność od 2016 roku, bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu kierownictwa i pracowników w usługach związanych z zabudową regałami wysokiego składowania obiektów magazynowych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą własnych pracowników.

Spółka oferuje kompleksowe usługi dotyczące obszaru logistyki i regałów wysokiego składowania, działając w szybko rozwijającej się branży logistyki magazynowej. Rozwijamy naszą działalność zgodnie z ekologicznymi standardami, wprowadzając proces recyklingu do kluczowych obszarów aktywności firmy.  Zarówno nasi partnerzy, jak i końcowi klienci to marki znane na całym świecie.

Oferta:

 • montaże, demontaże i przebudowy regałów magazynowych,
 • doradztwo techniczne - projektowanie wykorzystania powierzchni magazynowych,
 • serwis / naprawy i przeglądy regałów,
 • sprzedaż i dostawy regałów i elementów regałów magazynowych z recyklingu,
 • sprzedaż części i regałów wysokiego składowania.

Spółka aktywnie działa w sektorze recyklingu, dzięki czemu pozyskuje materiały celem dalszej odsprzedaży, bądź wykorzystania ich w przeprowadzanych pracach. ROBS GROUP LOGISTIC S.A. realizuje rocznie ponad kilkadziesiąt zleceń, współpracując z największymi producentami regałów magazynowych i dostawcami rozwiązań logistycznych na świecie, w tym JUNGHEINRICH, AB CONSTRUCTOR, STOW GROUP, BITO LAGERTECHNIK I NORDISKA LAGERMONTAGE. Spółka projektuje i wykonuje elementy dla wszystkich typów regałów magazynowych jako indywidualne rozwiązania dla klientów w celu optymalizacji procesów logistycznych, transportu magazynowego, składowana i rozmieszczenia na powierzchniach magazynowych. 

Rynek działalności 

Spółka prowadząc działalność usługową i handlową w branży logistyczno - magazynowej operuje na dwóch rynkach: skandynawskim, na którym Spółka wypracowała w 2020 roku ponad 83% przychodów ze sprzedaży (90,4% w roku 2021, 74% w roku 2022), oraz polskim. Inwestycje w nowe magazyny napędzają popyt na usługi montażu oferowane przez Emitenta, z kolei w magazynach dotychczas istniejących - na skutek zmieniających się warunków technicznych, wymagań klientów oraz zmian w przechowywanym asortymencie – wymagane są demontaże oraz przebudowy. Wszystkie te usługi stanowią podstawowy przedmiot działania Emitenta. Prognozuje się (statista.com), że rynek e-handlu w Szwecji będzie wykazywał roczną stopę wzrostu (CAGR 2019-2023) na poziomie 6,8%, co spowoduje, że do 2023 roku wielkość rynku wyniesie 13,4 mld USD. Wzrost handlu elektronicznego i automatyzacji magazynów generuje zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne, duże magazyny. Z kolei dla rynku polskiego Colliers prognozuje, że w połowie 2023 roku całkowite zasoby powierzchni przemysłowo–logistycznej przekroczą 30 mln m², co potwierdza że rynek znajduje się w bardzo dobrej kondycji pod względem wolumenu podaży i popytu. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku oddano do użytku więcej powierzchni niż w poprzednich latach w jakimkolwiek pełnym roku. W budowie znajduje się obecnie około 3,4 mln m² powierzchni. Colliers szacuje (Raport roczny 2023), że w 2022 roku popyt brutto na powierzchnie magazynowe wyniósł 6,8 mln m², jest to również najwyższy historycznie odnotowana wysokość popytu. 

 

Plany Strategiczne Spółki

Spółka w swojej strategii zakłada konkurencyjność oferty poprzez świadczenie wysokiej jakości i terminowości usług. Konsekwencją realizacji założeń strategii jest atrakcyjna oferta dla klientów, w odpowiedzi na szybko rosnący popyt oraz wzrost skali działania i wyników finansowych Spółki. Realizowana strategia działania polega na budowaniu długotrwałych relacji z kontrahentami oraz kluczowymi pracownikami i wiązaniu ich ze spółką, tj. liderami montaży, zarządzających pracą poszczególnych zespołów – brygad montażowych. Zarząd Spółki określił w planach długoterminowych, że dotychczasowy model biznesowy powinien być rozwijany w oparciu o własne zwiększone zasoby magazynowo – produkcyjne. Głównymi celami strategii działania Spółki są: dywersyfikacja działalności (usługi, handel, produkcja), utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynkach skandynawskich, wzrost sprzedaży usług i towarów na rynku krajowym, kontrola kosztów, wzrost udziału wysoko marżowych kontraktów. 

 

Data wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

 

Uchwałą nr 335/2023 Giełda wyznaczyła pierwszy dzień notowania akcji serii B i C, tj. na dzień 28 kwietnia 2023 r. 

 

 

Wybrane dane finansowe

 

 01.01.202101.01.202201.01.2023
31.12.202131.12.202231.12.2023*
    
Przychody netto ze sprzedaży10 787 947,51 zł22 516 060,93 zł27 236 872,96 zł
Koszty działalności operacyjnej8 379 527,67 zł19 534 024,64 zł27 641 989,84 zł
Zysk ze sprzedaży2 408 419,84 zł2 982 036,29 zł-405 116,88 zł
Zysk z działalności operacyjnej3 361 307,85 zł3 644 035,85 zł3 319 195,46 zł
Zysk brutto3 197 129,42 zł3 009 723,13 zł1 409 506,45 zł
Zysk netto3 034 083,42 zł2 567 335,13 zł1 409 506,45 zł
Amortyzacja269 303,96 zł898 010,92 zł2 456 685,12 zł
Aktywa trwałe2 780 115,27 zł8 564 227,95 zł25 945 704,28 zł
Aktywa obrotowe7 518 854,49 zł8 122 108,56 zł9 180 305,81 zł
Aktywa razem10 448 535,96 zł16 686 336,51 zł35 126 010,09 zł
Kapitał własny6 763 236,79 zł7 541 275,80 zł8 950 782,25 zł
Zobowiązanie krótkoterminowe2 433 039,76 zł4 192 494,86 zł8 117 287,56 zł
Zobowiązanie długoterminowe1 155 271,38 zł4 709 534,22 zł17 814 908,65 zł
Razem zobowiązania3 685 299,17 zł9 145 060,71 zł26 175 227,84 zł
Pasywa razem10 448 535,96 zł16 686 336,51 zł35 126 010,09 zł
Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej950 579,99 zł780 375,15 zł11 711 771,03 zł
Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej-685 325,80 zł316 809,22 zł-20 216 976,66 zł
Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej-180 279,06 zł-1 082 555,49 zł8 530 969,06 zł
Przepływy pieniężne netto84 975,13 zł14 628,88 zł25 763,43 zł

 

*dane nieaudytowane na podstawie raportu kwartalnego za 4Q2023

 

 

 

SEKCJA PYTAŃ ZADAWANYCH SPÓŁCE

 1. Pyt.: Czy moglibyśmy dowiedzieć się jaka idea stoi za powziętą decyzją o emisji akcji

Odp.: Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd miał upoważnienie do przeprowadzenia podwyższenia w drodze kapitału docelowego do 31.03.2024 r. Spółka ma i planuje inwestycje o czym informowaliśmy w bieżących komunikatach. 

 1. Pyt.: Czy mogę uzyskać informację na co przeznaczycie pieniądze uzyskane z pożyczki.

Odp.: Kapitał obrotowy, materiał – stal do produkcji akcesoriów (odbojnice) blacha, pręty i profile.

 

 

 

AUTORYZOWANY DORADCA NewConnect: 

allStreet Sp. z o.o.

ul. Szlak 28 lok. 14

31-153 Kraków

Telefon:. 12 296 33 33

Fax:.        12 350 45 33

e-mail: allstreet@allstreet.pl

allstreet.pl

 

ANIMATOR AKCJI SPÓŁKI ASO GPW S.A.:

NWAI Dom Maklerski S.A.

Nowy Świat 64

00-357 Warszawa

Telefon: +48 222 019 750

e-mail: company@nwai.pl 

nwai.pl

 

 

CERTYFIKATY

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
nr: 488091

Certyfikat do prowadzenia działalności w zakresie Sprzedaży wyposażenia magazynowego, regałów paletowych. Montaż i demontaż wyposażeni magazynowych, regałów paletowych.

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
nr: 488091

Certyfikat do prowadzenia działalności w zakresie Sprzedaży wyposażenia magazynowego, regałów paletowych. Montaż i demontaż wyposażeni magazynowych, regałów paletowych.

Twój partner w biznesie 2021
Twój partner w biznesie 2021

Hilti Polska ma przyjemność poinformować że firma Robs Group Logistic S.A. znalazła się w gronie Klientów FOCUS

NUMER BDO
NUMER BDO
000577375
DEKRA
DEKRA
10897/SZ-O/DP

W miesiącu sierpniu 2023 ROKU Spółka uzyskała, po przeprowadzonym szkoleniu, certyfikację dla oferowanych usług serwisowych potwierdzoną przez DEKRA. 

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu spółki Robs Group Logistic S.A. na dzień 15.05.2023 r. 

Akcjonariusz Udział w głosach
Robert Dąbrowski* 53,03%
Pozostali 46,97%

(*) razem z małżonką

Misja

Jesteśmy dostawcą wysokiej jakości usług i towarów dla magazynów wysokiego składowania. 

Historia spółki

 • 2023
  • Zakup nieruchomości (magazyny z częścią produkcyjną i biurową) zlokalizowanych w Gdańsku, ul. Budowlanych 15E
  • Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2023 r. nr 286/2023 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C
  • pierwszy dzień notowania akcji serii B i C, NewConnect 28 kwietnia 2023 r.
 • 2022
  • rozpoczęcie realizacji na rynku duńskim
  • rozbudowa parku maszynowego i zwiększenie potencjału wytwórczego o:
   - wycinarkę do blach Trumpf trumatic 500
   - prasę krawędziową CNC Cormak
   - laser światłowodowy Cormak
  • Otrzymanie pozytywnej Decyzji o wsparciu, wydanej  przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną 
 • 2021
  • przekształcenie w spółkę akcyjną,
  • rozbudowa portfela zleceń i utrzymanie tempa wzrostu przychodów
  • podpisanie umowy ze spółką WEB24.COM.PL na wykonanie platformy internetowej ze sklepem internetowym i konfiguratorem regałów magazynowych,
  • rozpoczęcie prac projektowych w związku z planowaną budową nowej siedziby Emitenta w miejscowości Gniew wraz z halą magazynowo – warsztatową o łącznej powierzchni 2 800 m2,
  • nawiązanie współpracy ze STOW GROUP i realizacja montaży magazynu dla Amazon Szwecja – Eskilstuna
  • wrzesień: uruchomienie platformy internetowej ze sklepem internetowym i konfiguratorem regałów magazynowych
  • grudzień – publiczna emisja akcji serii C
 • 2020
  • Brak negatywnego wpływu COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz pozytywny trend i przyspieszenie w zakresie zleceń i wyników Spółki w drugiej połowie 2020 roku  - na skutek boomu inwestycyjnego na rynku magazynowym,
  • rozszerzenie oferty recyklingu regałów magazynowych o produkty własne, powstające z odzysku i modernizacji pozyskiwanych regałów z demontażu,
  • podjęcie decyzji o upublicznieniu Spółki, przygotowanie strategii działania związanej z tym procesem,
  • zmiana i rejestracja w KRS nowej nazwy Spółki
  • 89% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku 2019,
 • 2019

  3-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży, co związane było z napływem zleceń, w tym realizacją znaczących montaży m.in. dla: LIDL OREBRO - budowa największego magazynu tej firmy w Szwecji, SCANIA, REXEL, DFDS, NO WASTE, CONTINENTAL, BRING.

 • 2018

  realizacja montaży m.in. dla: VOLVO, STENA LINE, VW, POSTNORD, SKANSKA, ARLA.

 • 2017

  uzyskanie certyfikatu ISO : PN-EN ISO 9001:2015,

 • 2016

  Rozpoczęcie działalności operacyjnej