Robs Group Logistic S.A.

Robs Group Logistic S.A.
 • Siedziba: Polska
 • Adres: ul. Budowlanych 15E 80-298 Gdańsk
 • Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego
 • KRS: 0000918259
 • REGON: 363621755
 • NIP: 5932602993

Profil działalności

ROBS GROUP LOGISTIC S.A. prowadzi działalność od 2016 roku, bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu kierownictwa i pracowników w usługach związanych z zabudową regałami wysokiego składowania obiektów magazynowych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą własnych pracowników.

Spółka oferuje kompleksowe usługi dotyczące obszaru logistyki i regałów wysokiego składowania, działając w szybko rozwijającej się branży logistyki magazynowej. Rozwijamy naszą działalność zgodnie z ekologicznymi standardami, wprowadzając proces recyklingu do kluczowych obszarów aktywności firmy.  Zarówno nasi partnerzy, jak i końcowi klienci to marki znane na całym świecie.

Oferta:

 • montaże, demontaże i przebudowy regałów magazynowych,
 • doradztwo techniczne - projektowanie wykorzystania powierzchni magazynowych,
 • serwis / naprawy i przeglądy regałów,
 • sprzedaż i dostawy regałów i elementów regałów magazynowych z recyklingu,
 • sprzedaż części i regałów wysokiego składowania.

Spółka aktywnie działa w sektorze recyklingu, dzięki czemu pozyskuje materiały celem dalszej odsprzedaży, bądź wykorzystania ich w przeprowadzanych pracach. ROBS GROUP LOGISTIC S.A. realizuje rocznie ponad kilkadziesiąt zleceń, współpracując z największymi producentami regałów magazynowych i dostawcami rozwiązań logistycznych na świecie, w tym JUNGHEINRICH, AB CONSTRUCTOR, STOW GROUP, BITO LAGERTECHNIK I NORDISKA LAGERMONTAGE. Spółka projektuje i wykonuje elementy dla wszystkich typów regałów magazynowych jako indywidualne rozwiązania dla klientów w celu optymalizacji procesów logistycznych, transportu magazynowego, składowana i rozmieszczenia na powierzchniach magazynowych. 

Rynek działalności 

Spółka prowadząc działalność usługową i handlową w branży logistyczno - magazynowej operuje na dwóch rynkach: skandynawskim, na którym Spółka wypracowała w 2020 roku ponad 83% przychodów ze sprzedaży (90,4% w roku 2021, 74% w roku 2022), oraz polskim. Inwestycje w nowe magazyny napędzają popyt na usługi montażu oferowane przez Emitenta, z kolei w magazynach dotychczas istniejących - na skutek zmieniających się warunków technicznych, wymagań klientów oraz zmian w przechowywanym asortymencie – wymagane są demontaże oraz przebudowy. Wszystkie te usługi stanowią podstawowy przedmiot działania Emitenta. Prognozuje się (statista.com), że rynek e-handlu w Szwecji będzie wykazywał roczną stopę wzrostu (CAGR 2019-2023) na poziomie 6,8%, co spowoduje, że do 2023 roku wielkość rynku wyniesie 13,4 mld USD. Wzrost handlu elektronicznego i automatyzacji magazynów generuje zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne, duże magazyny. Z kolei dla rynku polskiego Colliers prognozuje, że w połowie 2023 roku całkowite zasoby powierzchni przemysłowo–logistycznej przekroczą 30 mln m², co potwierdza że rynek znajduje się w bardzo dobrej kondycji pod względem wolumenu podaży i popytu. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku oddano do użytku więcej powierzchni niż w poprzednich latach w jakimkolwiek pełnym roku. W budowie znajduje się obecnie około 3,4 mln m² powierzchni. Colliers szacuje (Raport roczny 2023), że w 2022 roku popyt brutto na powierzchnie magazynowe wyniósł 6,8 mln m², jest to również najwyższy historycznie odnotowana wysokość popytu. 

 

Plany Strategiczne Spółki

Spółka w swojej strategii zakłada konkurencyjność oferty poprzez świadczenie wysokiej jakości i terminowości usług. Konsekwencją realizacji założeń strategii jest atrakcyjna oferta dla klientów, w odpowiedzi na szybko rosnący popyt oraz wzrost skali działania i wyników finansowych Spółki. Realizowana strategia działania polega na budowaniu długotrwałych relacji z kontrahentami oraz kluczowymi pracownikami i wiązaniu ich ze spółką, tj. liderami montaży, zarządzających pracą poszczególnych zespołów – brygad montażowych. Zarząd Spółki określił w planach długoterminowych, że dotychczasowy model biznesowy powinien być rozwijany w oparciu o własne zwiększone zasoby magazynowo – produkcyjne. Głównymi celami strategii działania Spółki są: dywersyfikacja działalności (usługi, handel, produkcja), utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynkach skandynawskich, wzrost sprzedaży usług i towarów na rynku krajowym, kontrola kosztów, wzrost udziału wysoko marżowych kontraktów. 

 

 

AUTORYZOWANY DORADCA NewConnect: 

allStreet Sp. z o.o.

ul. Szlak 28 lok. 14

31-153 Kraków

Telefon:. 12 296 33 33

Fax:.        12 350 45 33

e-mail: allstreet@allstreet.pl

allstreet.pl

 

ANIMATOR AKCJI SPÓŁKI ASO GPW S.A.:

NWAI Dom Maklerski S.A.

Nowy Świat 64

00-357 Warszawa

Telefon: +48 222 019 750

e-mail: company@nwai.pl 

nwai.pl

 

 

CERTYFIKATY

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
nr: 488091

Certyfikat do prowadzenia działalności w zakresie Sprzedaży wyposażenia magazynowego, regałów paletowych. Montaż i demontaż wyposażeni magazynowych, regałów paletowych.

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
nr: 488091

Certyfikat do prowadzenia działalności w zakresie Sprzedaży wyposażenia magazynowego, regałów paletowych. Montaż i demontaż wyposażeni magazynowych, regałów paletowych.

Twój partner w biznesie 2021
Twój partner w biznesie 2021

Hilti Polska ma przyjemność poinformować że firma Robs Group Logistic S.A. znalazła się w gronie Klientów FOCUS

NUMER BDO
NUMER BDO
000577375

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu spółki Robs Group Logistic S.A. na dzień 15.05.2023 r. 

Akcjonariusz Udział w głosach
Robert Dąbrowski* 53,0%
Pozostali 47,0%

(*) razem z małżonką

Misja

Jesteśmy dostawcą wysokiej jakości usług i towarów dla magazynów wysokiego składowania. 

Historia spółki

 • 2023
  • Zakup nieruchomości (magazyny z częścią produkcyjną i biurową) zlokalizowanych w Gdańsku, ul. Budowlanych 15E
  • Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2023 r. nr 286/2023 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C 
 • 2022
  • rozpoczęcie realizacji na rynku duńskim
  • rozbudowa parku maszynowego i zwiększenie potencjału wytwórczego o:
   - wycinarkę do blach Trumpf trumatic 500
   - prasę krawędziową CNC Cormak
   - laser światłowodowy Cormak
  • Otrzymanie pozytywnej Decyzji o wsparciu, wydanej  przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną 
 • 2021
  • przekształcenie w spółkę akcyjną,
  • rozbudowa portfela zleceń i utrzymanie tempa wzrostu przychodów
  • podpisanie umowy ze spółką WEB24.COM.PL na wykonanie platformy internetowej ze sklepem internetowym i konfiguratorem regałów magazynowych,
  • rozpoczęcie prac projektowych w związku z planowaną budową nowej siedziby Emitenta w miejscowości Gniew wraz z halą magazynowo – warsztatową o łącznej powierzchni 2 800 m2,
  • nawiązanie współpracy ze STOW GROUP i realizacja montaży magazynu dla Amazon Szwecja – Eskilstuna
  • wrzesień: uruchomienie platformy internetowej ze sklepem internetowym i konfiguratorem regałów magazynowych
  • grudzień – publiczna emisja akcji serii C
 • 2020
  • Brak negatywnego wpływu COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz pozytywny trend i przyspieszenie w zakresie zleceń i wyników Spółki w drugiej połowie 2020 roku  - na skutek boomu inwestycyjnego na rynku magazynowym,
  • rozszerzenie oferty recyklingu regałów magazynowych o produkty własne, powstające z odzysku i modernizacji pozyskiwanych regałów z demontażu,
  • podjęcie decyzji o upublicznieniu Spółki, przygotowanie strategii działania związanej z tym procesem,
  • zmiana i rejestracja w KRS nowej nazwy Spółki
  • 89% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku 2019,
 • 2019

  3-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży, co związane było z napływem zleceń, w tym realizacją znaczących montaży m.in. dla: LIDL OREBRO - budowa największego magazynu tej firmy w Szwecji, SCANIA, REXEL, DFDS, NO WASTE, CONTINENTAL, BRING.

 • 2018

  realizacja montaży m.in. dla: VOLVO, STENA LINE, VW, POSTNORD, SKANSKA, ARLA.

 • 2017

  uzyskanie certyfikatu ISO : PN-EN ISO 9001:2015,

 • 2016

  Rozpoczęcie działalności operacyjnej