Nadzwyczajne walne zgromadzenie 30 mar 2022

30 mar 2022

Zarząd ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej niniejszym zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej, na dzień 30 marca 2022 roku, na godzinę 9.30.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Binkowskiego w Gdańsku przy ulicy Jana Uphagena nr 21 lok.3.