Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego

RK
11 kwietnia 2024

Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

Zarząd Robs Group Logistic S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości informację w przedmiocie zakresu przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2023 r.  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Newconnect 2024”.

 

Dokument znajduje się  w Raportach bieżących Raport bieżący EBI 8/2024

Wyróżnione wpisy