Aktualny kurs

Lista raportów i rekomendacji analitycznych
Data publikacji Autor Rekomendacja Cena docelowa
Praktyka w zakresie wypłaty dochodu (dywidenda lub dywidendowy skup akcji)

W perspektywie średnioterminowej strategia Grupy zakłada reinwestowanie realizowanych zysków w rozwój działalności w celu wzrostu wartości. Spółka nie wyklucza jednak, że w kolejnych latach będzie możliwa wypłata dochodu, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju.